Polityka prywatności

Forbet Marek Małecki

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny. Dokument objaśnia zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze strony www.forbet.pl. (zwanej „Serwisem”). FORBET Marek Małecki jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.forbet.pl jest administrator danych przetwarzanych i zbieranych w ramach funkcjonowania tego serwisu. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz w poszanowaniu prawa do prywatności stosujemy adekwatne rozwiązania, które je zapewniają.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na warunki, o ochronie prywatności i na korzystanie z plików „Cookie” określone w poniższym dokumencie. W przypadku jeśli nie wyrażasz zgodny na poniższe działania, nie korzystaj z tego serwisu i innych jego podstron.

1.Kto jest administratorem danych osobowych.

Administratorem danych jest Marek Małecki prowadzący działalność gospodarczą  pod firmą  FORBET Marek Małecki z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg ul. Orląt Lwowskich 51 zwaną dalej FORBET zwanym dalej „Administratorem”

Zbierane przez Administratora dane będą: 

 • przetwarzane zgodnie z prawem, 
 • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Informujemy, że w ramach Serwisu zamieszczone są linki dzięki, którym masz bezpośredni dostęp do innych stron internetowych, takich jak: Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest. Informujemy, że nie mamy wpływu na politykę prywatności w/w mediów oraz wykorzystywanie prze te platformy plików Cookies. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej, a także z Polityką Cookies.

2. Jak pozyskujemy dane gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych np.: imię, adres e-mail, telefon, nazwa firmy. Po wypełnieniu  formularzy, w zależności od sposobu korzystania z naszego Serwisu możemy zbierać i przechowywać różne informacje na Twój temat. 

W naszym Serwisie dane pozyskiwane są przez wypełnienie formularza kontaktowego w zakładce: 

Dodatkowo możliwej jest uzyskanie danych przez bezpośredni kontakt mail i/lub telefoniczny do osób z firmy FORBET.  

Wypełnienie druku i przesłanie zgłoszenia projektowego przez „Formularz projektowy” pobrany ze strony 

3. Jakie dane gromadzimy 

Zbieramy informacje o przeglądarce na Twoim komputerze, w tym adres IP komputera i lokalizację użytkownika, typ przeglądarki, system operacyjny i odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. (tu czekam jeszcze na info jakie dane jeszcze zbieramy systemowo)

Dane gromadzone przez otrzymana formularze to: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy.
Wyżej wymienione dane przekazywane są dobrowolne, lecz konieczne w celu:

 • Realizacji usługi projektowej
 • Wyceny produktów i realizacji zapytań z formularza przesłanego do biura FORBET
 • Innych zapytań z Serwisu do działów marketingu i sprzedaży w temacie naszej oferty produktowej
 • Pobrania plików do realizacji projektów na produktach z oferty 

Zgromadzone dane przetwarzamy w celach administracyjnych, technicznych oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego jak i zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.
Serwis korzysta również z plików Cookies, dzięki ich wykorzystaniu świadczymy usługi na najwyższym poziomie i zapewniamy bezpieczeństwo systemu informatycznego. Więcej o plikach Cookies w dokumencie „Polityki Cookies”

4. Podstawy prawne do przechowywania danych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Kiedy przechowujemy dane?

 • W celu odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie i   (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)) 
 • W przypadku przetwarzania danych w celu przygotowania koncepcji projektowej i działań sprzedażowych – wyceny zestawienia materiałowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO))
 • W celu udzielenia wsparcia technicznego, sprzedażowego i projektowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO))
 • W przypadku działań marketingowych dla własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO))
 • W celu prowadzenia analizy Twojej aktywności, ulepszania stosownych funkcjonalności oraz w analizach statystycznych, podstawę prawną przetwarzania także stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Przy rozpatrywaniu reklamacji na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz przy realizacji obowiązków podatkowych, księgowych i rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej.(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych będzie wymagany lub będzie dozwolony przez prawo.

6. Prawa jakie masz w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
 

 • Prawo dostępu do danych. Jest to prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji.
 • Prawo do sprostowania  – do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
 • Prawo do sprzeciwu, umożliwia sprzeciwianie się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych przypadkach jest możliwe ograniczenie przetwarzania danych w przypadku spełnienia określonych warunków.
 • Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
 • Prawo wycofania zgody. Akceptację  przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane w każdej formie, byle do nas dotarło;
 • Prawo do bycia zapomnianym. Po przedstawieniu pewnych okoliczności można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

7. Komu udostępniamy Twoje dane.

Twoje dane udostępniamy osobom działającym w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej naszej firmy, w celu przyspieszenia i usprawnienia świadczonych usług. W związku z realizacją celów dla jakich gromadzone są Twoje dane, dane te mogą być również przekazywane do podmiotów zewnętrznych obsługujących naszą firmę w obszarach związanych z danym celem. Gdy przesyłamy Twoje dane podmiotom zewnętrznym, zawsze upewniamy się, że umowy zawarte z takimi podmiotami zawierają wszelkie wymagane postanowienia, a tym samym, że Twoje dane są bezpieczne.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc., Facebook i inne, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegółowe informacje o takim transferze Twoich danych znajdują się w Polityce Cookies.

 1. Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie jakichkolwiek pytań na temat sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami biuro@forbet.pl