Fundusze Europejskie

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy FORBET poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów.

FORBET – Marek Małecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy FORBET poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów” w ramach Poddziałania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”- Rozwój MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0060/20-00 z dnia 05.03.2021r.
Wartość projektu ogółem: 13 343 655,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 7 000 000,00 zł
Cele projektu: wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy
Planowane efekty: wprowadzenie innowacji produktowych będących wynikiem własnych prac B+R

Więcej informacji o projekcie - kliknij tutaj