Zasada układania z 3 palet

Jak uniknąć różnic w kolorystyce nawierzchni?

Do zabudowy nawierzchni należy mieszać kostki z trzech różnych palet. Jest to zasada, która pozwala uniknąć wielkopowierzchniowych różnic w odcieniach koloru kostek.

Betonowe kostki brukowe i  tarasowe płyty betonowe są produkowane z surowców naturalnych, których barwa podlega niewielkim zmianom wraz z eksploatacją złóż. Proces produkcji wyrobów wibroprasowanych (produkcja betonu, formowanie, dojrzewanie i składowanie wyrobu gotowego) jest rozłożony w czasie, a więc przebiega w czasie zmiennych warunków atmosferycznych, jak wilgotność powietrza i jego temperatura. Specyfika technologii produkcji wraz z używaniem naturalnych surowców do produkcji, mogą mieć wpływ na nieznaczne różnice odcienia wyrobu finalnego. Różnice te, jeśli będą występowały, będą miały mniejsze nasilenie dla wyrobów z tej samej partii produkcyjnej. Informację tą można znaleźć na etykiecie produktowej, dołączonej do każdej palety z produktem. Niewielkie wahania odcienia wyrobów betonowych nie mają żadnego wpływu na własności techniczne, nie są ich wadą i jako takie nie mogą być podstawą reklamacji.

NIEWŁAŚCIWE UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ

WŁAŚCIWE UŁOŻENIE KOSTKI 

W celu minimalizacji wrażenia różnic tonu ułożonych nawierzchni, zaleca się układanie kostek jednocześnie z trzech do pięciu palet,
pobierając kostki z różnych palet w pionie (nie warstwami).
Jest to ogólnie stosowana metoda, która ma szczególnie duże znaczenie przy układaniu produktów z grupy MULTIKOLOR:
pozwala na uniknięcie zjawiska wielkopowierzchniowych różnic odcieni.

Poznaj nasze Biuro projektowe

Zobacz więcej

Udostępnij ten produkt